Powołanie parafii

Z dniem 8 grudnia 2015 ksiądz Sławoj Leszek Głódź, Arcybiskup Metropolita Gdański, dekretem mianował księdza Krzysztofa Hapkę proboszczem parafii w Juszkowie. Przed księdzem i całą parafią jest misja budowy nowej świątyni. Kościół zostanie wybudowany w miejscu istniejącej przed laty świątyni protestanckiej.

dekret