Intencje różańcowe

 

Intencje różańcowe na luty 2017 r.

EWANGELIZACYJNA: Aby przeżywający próby, zwłaszcza ubodzy, uchodźcy i spychani na margines, spotykali się z przyjęciem i znajdowali wsparcie w naszych wspólnotach.

PARAFIALNA: O błogosławieństwo Boże i wszelkie potrzebne łaski dla rodzin naszej parafii.

Intencje różańcowe na marzec 2017 r.

EWANGELIZACYJNA: Aby prześladowani chrześcijanie doświadczyli wsparcia całego Kościoła przez modlitwę i w postaci pomocy materialnej.

PARAFIALNA: O nawrócenie i przylgnięcie do Jezusa dla tych spośród naszej wspólnoty, którzy się zagubili na drodze wiary.

Intencje różańcowe na kwiecień 2017 r.

EWANGELIZACYJNA: Aby młodzież umiała wielkodusznie odpowiadać na swoje powołanie, rozważając poważnie możliwość poświęcenia się Panu w kapłaństwie lub w życiu konsekrowanym.

PARAFIALNA: O światło wiary i dary Ducha Świętego dla młodzieży z naszej parafii przystępującej do Sakramentu Bierzmowania w tym roku.

Intencje różańcowe na maj 2017 r.

EWANGELIZACYJNA: Aby chrześcijanie w Afryce dawali profetyczne świadectwo pojednania, sprawiedliwości i pokoju, naśladując Jezusa miłosiernego.

PARAFIALNA: O światło Ducha Świętego dla maturzystów z naszej wspólnoty parafialnej i ich dobre wybory życiowe.

Intencje różańcowe na czerwiec 2017

EWANGELIZACYJNA: Aby odpowiedzialni za narody zdecydowanie dokładali starań, by położyć kres handlowi bronią, który jest przyczyną wielu niewinnych ofiar.

PARAFIALNA: Aby dzieci, które w tym roku po raz pierwszy przyjęły Komunię Świętą, rozwijały swoją wiarę poprzez szczerą przyjaźń z Panem Jezusem.

Intencje różańcowe na lipiec 2017

EWANGELIZACYJNA: Aby nasi bracia, którzy oddalili się od wiary, mogli, również za sprawą naszej modlitwy i ewangelicznego świadectwa, odkryć na nowo bliskość miłosiernego Pana i piękno życia chrześcijańskiego.

PARAFIALNA: Aby rozpoczynające się wakacje i urlopy były dla nas czasem wypoczynku i regeneracji sił i nie oddalały nas od Boga.

Intencje różańcowe na sierpień 2017

EWANGELIZACYJNA: Aby artyści naszych czasów poprzez dzieła swojego geniuszu pomagali wszystkim odkrywać piękno świata stworzonego.

PARAFIALNA: W intencji pielgrzymów wędrujących ku Jasnej Górze oraz w intencji o trzeźwość dla tych, którzy zmagają się z chorobą alkoholową.

Intencje różańcowe na wrzesień 2017 r.

EWANGELIZACYJNA: Aby nasze parafie, ożywiane duchem misyjnym, były miejscami, gdzie przekazuje się wiarę daje świadectwo miłości.

PARAFIALNA: W intencji uczniów, wychowawców oraz nauczycieli z racji rozpoczynającego się nowego roku szkolnego i katechetycznego o światło Ducha Świętego.

Intencje różańcowe na październik 2017 r.

EWANGELIZACYJNA: Aby w świecie pracy wszystkim było zagwarantowane poszanowanie i ochrona praw, a bezrobotnym została dana możliwość przyczyniania się do tworzenia wspólnego dobra.

PARAFIALNA: W intencji naszej wspólnoty parafialnej w miesiącu, w którym obchodzimy nasz odpust parafialny ku czci ks. Jerzego Popiełuszki.

Intencje różańcowe na listopad 2017 r.

EWANGELIZACYJNA: Aby chrześcijanie w Azji, dając świadectwo Ewangelii swoimi słowami i czynami, przyczyniali się do dialogu, pokoju i wzajemnego zrozumienia, zwłaszcza z wyznawcami innych religii.

PARAFIALNA: W intencji zmarłych z naszych rodzin i z naszej wspólnoty parafialnej oraz za dusze w czyśćcu cierpiące.

Intencje różańcowe na grudzień 2017 r.

EWANGELIZACYJNA: Aby osoby starsze, wspierane przez rodziny i przez wspólnoty chrześcijańskie, współpracowały, wykorzystując mądrość i doświadczenie, w przekazywaniu wiary i wychowywaniu nowych pokoleń.

PARAFIALNA: W intencji osób starszych, chorych i samotnych z naszej wspólnoty parafialnej.

Intencje różańcowe na styczeń 2018 r.

EWANGELIZACYJNA: Aby wszyscy chrześcijanie, dochowując wierności nauczaniu Pana, angażowali się przez modlitwę i miłość braterską, na rzecz przywrócenia pełnej jedności kościelnej i współpracowali, mierząc się z aktualnymi wyzwaniami stojącymi przed ludzkością.

PARAFIALNA: W intencji o umocnienie wiary i miłości w rodzinach naszej parafii.

Intencje różańcowe na luty 2018 r.

POWSZECHNA: Aby ci, którzy sprawują władzę materialną, polityczną lub duchową, nie pozwolili, by rządziła nimi korupcja.

PARAFIALNA: W intencji naszej wspólnoty parafialnej i parafialnych przedsięwzięć.

Intencje różańcowe na marzec 2018 r.

EWANGELIZACYJNA: Aby cały Kościół uznał pilną potrzebę formacji do rozeznania duchowego w aspekcie indywidualnym i wspólnotowym.

PARAFIALNA: W intencji młodzieży z naszej parafii przystępującej do Sakramentu Bierzmowania – o dary i światło Ducha Świętego dla nich.

Intencje różańcowe na kwiecień 2018 r .

EWANGELIZACYJNA: Aby odpowiedzialni za idee i sposób zarządzania w gospodarce mieli odwagę odrzucać gospodarkę wykluczającą i by potrafili otwierać nowe drogi.
PARAFIALNA: W intencji rodzin w naszej parafii o umocnienie ducha wiary i miłości oraz świadectwo chrześcijańskiego życia.

Intencje różańcowe na maj 2018 r .

EWANGELIZACYJNA: Aby wierni świeccy wypełniali swoją specyficzną misję, wykorzystując swoje twórcze zdolności, by odpowiadać na wyzwania dzisiejszego świata.

PARAFIALNA: W intencji młodzieży, która w tym miesiącu zdaje egzaminy maturalne, o światło Ducha Świętego dla nich.

Intencje różańcowe na czerwiec 2018 r.

EWANGELIZACYJNA: Aby sieci społecznościowe sprzyjały solidarności i poszanowaniu drugiego w jego odmienności.

PARAFIALNA: W intencji dzieci, które  w tym roku przystąpiły do Pierwszej Komunii Świętej.

Intencje różańcowe na lipiec 2018

EWANGELIZACYJNA: Aby kapłani, którzy w trudzie i samotności żyją swoją pracą duszpasterską, czuli się wspomagani i pokrzepiani  przez przyjaźń z Panem i braćmi.

PARAFIALNA: W intencji rodzin z naszej parafii, aby były silne wiarą i miłością.

Intencje różańcowe na sierpień 2018 r.

EWANGELIZACYJNA: Aby wielkie wybory ekonomiczne i polityczne chroniły rodziny jako skarb ludzkości.

PARAFIALNA: W intencji trzeźwości w naszych rodzinach.

Intencje różańcowe na wrzesień 2018 r.

 Aby młodzież na kontynencie afrykańskim miała dostęp do edukacji i pracy we własnej ojczyźnie.

PARAFIALNA: W intencji dzieci i młodzieży rozpoczynającej nowy rok szkolny i katechetyczny.

Intencje różańcowe na październik 2018 r.

EWANGELIZACYJNA: Aby osoby konsekrowane rozbudziły swój zapał misyjny i były obecne wśród ubogich, zepchniętych na margines i tych, którzy nie maja, głosu.

PARAFIALNA: W intencji naszej wspólnoty parafialnej i naszych parafialnych przedsięwzięć.

Intencje różańcowe na listopad 2018 r.

EWANGELIZACYJNA: Aby język serca i dialogu przeważał zawsze nad językiem oręża.

PARAFIALNA: W intencji zmarłych z naszej wspólnoty parafialnej i spoczywających na cmentarzu w Juszkowie.

Intencje różańcowe na grudzień 2018 r.

EWANGELIZACYJNA: Aby osoby zaangażowane w posługę przekazu wiary potrafiły znaleźć język właściwy dla dzisiejszych czasów, w dialogu z kulturami.

PARAFIALNA: W intencji pokoju na świecie.